Fundusz IQ Partners S.A. opublikował jednostkowy i skonsolidowany raport z wyników finansowych za 2013 rok. Zyski Grupy Kapitałowej konsekwentnie rosną. W 2013 roku uzyskała ona skonsolidowany zysk netto w wysokości 5,48 mln zł, co oznacza poprawę wyniku o ponad 10 mln zł w stosunku do 2012 roku.


Facebook