IQ Partners poprzez spółkę zależną InQbe zawarł z Bonnier Business Polska, wydawcą m.in. dziennika „Puls Biznesu”, umowę sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Prawomaniacy sp. z o.o. Do umowy przystąpili również pozostali współnicy. Prawomaniacy sp. z o.o. to właściciel m.in. serwisu ArsLege, lidera w szkoleniach do egzaminów prawniczych i zawodowych. Połączenie sił z Bonnier Business Polska zapewni spółce nowe możliwości dalszego rozwoju. 

Facebook