Notowany na rynku głównym GPW w Warszawie podmiot inwestycyjny IQ Partners S.A. w dniu 13 listopada 2014 r. opublikował wyniki za III kwartały 2014 roku. Grupa Kapitałowa IQ Partners wygenerowała ponad 17 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku.

Facebook