Relacje Inwestorskie

notowania
 
     
Stacks Image 73245
spółka

IQ PARTNERS S.A.
AL. JEROZOLIMSKIE 65/79
00-697 WARSZAWA

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000290409
NIP: 1132682830
REGON: 141064373

z kapitałem zakładowym w wysokości 22.353.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Maciej Hazubski - Prezes Zarządu, Wojciech Przyłęcki - Wiceprezes Zarządu

Stacks Image 73247
zarząd
Stacks Image 71974

Maciej Hazubski

Prezes Zarządu

Stacks Image 71989

Wojciech Przyłęcki

Wiceprezes Zarządu

Stacks Image 73249
rada nadzorcza
Stacks Image 73336

Rafał Rachalewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stacks Image 74774

Marcin Marcinkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Stacks Image 73385

Piotr Bolmiński

Członek Rady Nadzorczej

Stacks Image 73401

Janusz Diemko

Członek Rady Nadzorczej

Stacks Image 73417

Anna Jarmińska

Członek Rady Nadzorczej

Stacks Image 73621
akcjonariat
Stacks Image 73629
kontakt dla inwestorów

Małgorzata Wójcik

tel: 48 22 567 00 00
e-mail: mwojcik@iqpartners.pl

Stacks Image 73255
prezentacja

Prezentacja IQ Partners S.A.

prezentacja_front

Stacks Image 73257
dane finansowe
Stacks Image 73261
dokumenty korporacyjne
Stacks Image 73640
kalendarium
Stacks Image 73265
walne zgromadzenia
Stacks Image 73267
raporty
Stacks Image 73271
grupa iqpartners